Paieška

Šv. Petro aikštė semkadienio vidudienį Šv. Petro aikštė semkadienio vidudienį  (Vatican Media)

Popiežius: malda palydėkite kelionę į Portugaliją

Sekmadienį po vidudienio palaiminimo popiežius prisiminė šią dieną minimas dvi JTO iniciatyva paskelbtas pasaulines Draugystės ir Kovos su prekyba žmonėmis dienas, tebesitęsianti Rusijos karą Ukrainoje, pražūtingo sprogimo Beiruto uoste trečiąsias metines ir trečiadienį, rugpjūčio 2 d., prasidėsiančią savo kelionę į Portugaliją PJD proga.

Pranciškus prašė malda lydėti jį šioje kelionėje, kurią pavedė Portugalijoje gerbiamai Švč. M. Marijai. Marijai, šviesiajai krikščioniško gyvenimo žvaigždei, pavedu PJD piligrimus ir viso pasaulio jaunimą, sakė Pranciškus pažymėjęs, kad daugybė jaunuolių iš visų žemynų PJD Lisabonoje, vedami Švč. M. Marijos galės patirti susitikimo su Dievu ir su broliais džiaugsmą.

JTO iniciatyva paskelbta pasaulinės Draugystės diena skatina tautų ir kultūrų draugystę, o Kovos su prekyba žmonėmis diena kovoja su žmones prekėmis paverčiamu nusikalstamumu.

Prekyba žmonėmis yra baisi tikrovė: kiek daug išnaudojamų žmonių, vaikų, moterų, darbininkų, – sakė popiežius. Visi jie gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir kenčia nuo visuomenės abejingumo ir atmetimo. Šiandien daug prekybos žmonėmis. Laiminu visus, įsipareigojusius kovoje su žmonių prekyba, pridūrė Pranciškus.

Popiežius paminėjo rugpjūčio 4 d. sukankančias baisaus sprogimo Beiruto uoste trečiąsias metines, užtikrino savo maldą už žuvusiuosius ir jų artimuosius. Neužmirškime Libano, kuris yra žinia, sakė Pranciškus kartu išreiškęs viltį, kad sudėtingos Libano krizės sprendimas bus vertas Libano tautos istorijos ir vertybių. (SAK/Vatican News)

2023 liepos 30, 13:51

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >