Paieška

Popiežius Apaštališkuosiuose rūmuose Popiežius Apaštališkuosiuose rūmuose  (Vatican Media)

Popiežius: rinkimės brangiausią perlą – Jėzų

Jėzus palyginime apie brangų perlą, dėl kurio Evangelijos pirklys pardavė viską, kad jį nusipirktų, kalba apie save: Jėzus yra tas brangusis gyvenimo perlas, kurio reikia ieškoti, kurį reikia atrasti ir įsigyti. Taip kalbėjo popiežius paskutinio liepos sekmadienio vidudienį prieš Marijos maldą kreipdamasis į tikinčiuosius, tarp kurių buvo daug jaunuolių, vykstančių į PJD Lisabonoje, susirinkusius Šv. Petro aikštėje.

„Su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“, – sako sekmadienio Mišių Evangelija pagal šv. Matą. Popiežius paragino apmąstyti kelis svarbius šio pasakojimo raktažodžius: ieškoti, atrasti ir nusipirkti.

Evangelijos pirklys nesitenkina jau turimais perlais, o išeina ieškoti dar gražesnių. Tai kvietimas, kad ir mes neliktume prie savo įpročių, nesitenkintume vidutiniškumu, o žadintume troškimą svajoti gėrį, ieškoti Viešpaties naujumo, nes Viešpats nesikartoja, o visuomet sužadina nauja – Dvasios naujumą: gyvenimo tikrovę paverčia nauja.

Evangelijos pirklys akylai ieško, kaip ir mes kartais sendaikčių turguose ieškome kokio brangaus, reto daikto. Tačiau jis geba atpažinti būtent tą perlą. Tai pamokymas mums, kad kasdien, būdami bet kur, galime atrasti turtą. Ir svarbu, kad gebėtume jį atrasti, pratintumės atskirti brangius gyvenimo perlus nuo klastočių. Negaišinkime laiko ir laisvės dėl niekų, kai gyvenimas kasdien siūlo patį brangiausią susitikimo su Dievu ir su kitais perlą!

Evangelijos pirklys nusiperka brangų perlą. Įvyksta radikalus pasikeitimas jo sandėlyje. Jame nebelieka nieko, tik vienas perlas, vienintelis jo turtas, tapęs jo dabarties ir ateities prasme. Ir mes esame raginami taip daryti. Perlas, dėl kurio verta išsižadėti visko, yra pats Jėzus. Verta į jį investuoti viską, nes per susitikimą su Kristumi pasikeičia gyvenimas.

Sekdami Evangelijos pirklio pavyzdžiu ieškokime, atraskime, nusipirkime. Bet ar ieškau, ar lavinu atpažinimo įgūdžius? Gal esu dvasinėje pensijoje, kaip daugelis jaunų žmonių? Ar pratinuosi atrasti, atskirti tai, kas gera ir yra iš Dievo, ir atsisakyti dalykų, kurie palieka mažai ar visai nieko? Ar atiduodu save Jėzui, ar jis man pirmoje vietoje, pats didžiausias mano gyvenimo turtas, klausė popiežius.

Baigdamas apmąstymą Pranciškus sakė, kaip būtų gražu, jei šiandien pasakytume: „Jėzau, tu pats didžiausias turtas!“. Marija tepadeda mums visomis išgalėmis ieškoti, atrasti ir apkabinti Jėzų!“, – sakė popiežius prieš suteikdamas sekmadieninį apaštališkąjį palaiminimą. (SAK/Vatican News)

2023 liepos 30, 12:58

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >