Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį  (Vatican Media)

Popiežius sekmadienio vidudienį: kantriai auginkime tai, ką Viešpats sėja

Sekmadienio vidudienį, per susitikimą su tikinčiaisiais, susirinkusiais į Šv. Petro aikštę „Viešpaties angelo“ maldai, popiežius Pranciškus dar kartą komentavo Jėzaus palyginimą apie kviečius ir rauges, apie kurį jis jau kalbėjo prieš tai Šv. Perto bazilikoje aukotų Mišių homilijoje.

Pasak Pranciškaus, šios sekmadienio Evangelijos palyginimu apie kviečius ir rauges Jėzus kalba apie mūsų pasaulį, kuris iš tiesų yra panašus į didelį lauką, kuriame Dievas sėja kviečius, o piktasis – piktžoles, apie pasaulį, kuriame gėris ir blogis auga kartu. Tai matome žinių laidose, visuomenėje, taip pat šeimoje ir Bažnyčioje. Kai kartu su geraisiais kviečiais matome blogąsias piktžoles, norisi jas tuojau pat išrauti. Tačiau šiandien Viešpats mus įspėja saugotis šios pagundos. Mes patys negalime sukurti tobulo pasaulio. Negalime daryti gera skubotai naikindami tai, kas bloga, nes toks elgesys turės dar blogesnių padarinių.

Tačiau yra kitas laukas, kurį galime ir privalome nuolat švarinti, valyti – tai širdies laukas, sakė Pranciškus. Jame taip pat auga kviečiai ir raugės. Mūsų širdis yra laisvės laukas – tai ne sterili laboratorija, bet atvira ir todėl pažeidžiama erdvė. Jei norime tinkamai įdirbti savo širdies lauką, turime nuolat rūpintis švelniais gėrio daigais, o, kita vertus, greitai atpažinti ir išnaikinti piktžoles. Taigi pažvelkime į savo vidų ir ištirkime, kas jame vyksta, kas mumyse auga. Popiežius paminėjo ir paprastą, išbandytą priemonę – sąžinės tyrimą, kuris padės mums Dievo šviesoje patikrinti, kas vyksta mūsų širdies lauke.

Popiežius pridūrė, kad yra ir trečiasis laukas, kurį jis pavadino artimo lauku. Tai žmonės, su kuriais kasdien bendraujame ir kuriuos dažnai teisiame. Kaip lengva atpažinti tai, kas jų gyvenime bloga! Ir kaip sunku įžvelgti jų lauke augančius gerus kviečius! Tačiau atminkime, kad jei norime įdirbti gyvenimo laukus, pirmiausiai turime atpažinti Dievo darbą, turime išmokti įžvelgti kituose, pasaulyje ir savyje grožį to, ką Viešpats pasėjo.

Galiausiai popiežius prašė kreiptis į Švč. M. Mariją ir prašyti, kad ji mums padėtų kantriai auginti tai, ką Viešpats sėja gyvenimo laukuose.

Sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos ir palaiminimo, Vatikano rūmų lange, iš kurio kalbėjo popiežius, pasirodė ir kiti du asmenys – jaunuolis ir jo močiutė. Popiežius priminė, kad būtent šį sekmadienį minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena.  

Odesos ortodoksų katedra sekmadienio rytą
Odesos ortodoksų katedra sekmadienio rytą

„Melskimės už taiką, ypač už brangiąją Ukrainą, kuri ir toliau kenčia nuo mirties ir griovimo, kaip, deja, atsitiko šią naktį Odesoje“, – sekmadienį po vidudienio maldos sakė popiežius. Naktį nuo rusų raketos nukentėjo Odesos ortodoksų katedra.

Pranciškus paminėjo ir daugelyje šalių išgyvenamus ekstremalius orų reiškinius: vienur siaučia neįprasti karščiai ir gaisrai, kitur – audros ir potvyniai. Popiežius dar kartą kreipėsi į valstybių vadovus, kad būtų imamasi konkretesnių veiksmų dėl oro taršos apribojimo.

Galiausiai Pranciškus atkreipė dėmesį į tebesitęsiančią migrantų dramą šiaurinėje Afrikoje. Tūkstančiai jų yra įstrigę dykumų teritorijose. „Kreipiuosi visų pirma į Europos ir Afrikos valstybių ir vyriausybių vadovus, prašydamas skubiai suteikti pagalbą šiems broliams ir seserims“, – sakė popiežius. (jm / Vatican News)

2023 liepos 23, 13:04

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >