Paieška

Baigėsi PJD. Kiti susitikimai – 2025 m. Romoje ir 2027 m. Seule

Mišių pabaigoje, prieš palaiminimą, popiežius Pranciškus kartu su pusantro milijono dalyvavusių jaunuolių kalbėjo sekmadienio „Viešpaties angelo“ maldą.

Popiežius padėkojo visiems, kas prisidėjo prie Lisabonoje šiomis dienomis vykusio didžiojo susitikimo surengimo, dėkojo Portugalijos Bažnyčiai ir valstybei už jo paties ir šimtų tūkstančių jaunuolių svetingą priėmimą. „Ypatingai esame dėkingi tiems, kurie iš aukštybių stebėjo Pasaulio jaunimo dienas – šventiesiems šio susitikimo globėjams, visų pirma Jonui Pauliui II.“

Popiežius padėkojo Pasaulio jaunimo dienose dalyvavusiems jaunuoliams, paminėjo ir tuos, kurie negalėjo atvykti dėl konfliktų ir karų. „Jaučiu didelį sielvartą dėl brangiosios Ukrainos, kuri ir toliau taip kenčia“, – sakė Pranciškus. „Leiskite man, senam žmogui, pasidalyti su jumis, jaunuoliais, svajone, kurią nešiojuosi savyje. Svajoju apie taiką, apie jaunus žmones, kurie meldžiasi už taiką, gyvena taikoje ir kuria taikią ateitį.“ Popiežius prašė atiduoti žmonijos ateitį į Marijos, Taikos Karalienės, rankas.

„Paskutinį ir didžiausią „Ačiū“ tariu dviem ypatingiems asmenims, pagrindiniams šio susitikimo veikėjams. Jie buvo čia kartu su mumis, jie visada yra su mumis, neišleidžia iš akių mūsų gyvenimo ir myli mus kaip niekas kitas. Ačiū tau, Viešpaties Jėzau! Ačiū tau, mūsų Motina Marija!“

Atsisveikindamas su Pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje dalyvavusiu jaunimu popiežius pranešė, kad kiti pasauliniai jaunimo susitikimai vyks 2025 m. Romoje ir 2027 m. Pietų Korėjos sostinėje Seule. (jm / Vatican News)

2023 rugpjūčio 06, 12:03

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >