Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius: visuomet ieškokime gėrio kelio

Popiežius Pranciškus dvidešimt trečiąjį liturginių metų sekmadienį kvietė pamąstyti apie broliško įspėjimo svarbą, apie kurį Jėzus kalba savo mokiniam šios dienos Mišių Evangelijos pagal šv. Matą skaitinyje. Romos vyskupas kalbėjo per tradicinį sekmadienio susitikimą su maldininkais Šv. Petro aikštėje.

Pasak Pranciškaus, broliškas įspėjimas yra viena iš kilniausių meilės išraiškų, bet ir viena iš labiausiai įpareigojančių. Kai tikėjimo brolis tau nusikalsta, jam padėk be pykčio pataisydamas.

Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Padėk jam suprasti, kur suklydo. To reikia dėl jo gerovės, reikia pasakyti nesidrovint, tiesiai šviesiai, tačiau romiai ir mandagiai. O kas, jei to neužtenka, jei jis nesupranta? Tada reikia kitų pagalbos. Bet ne iš tų, kurie mėgaujasi apkalbomis, –  apkalbos yra maras žmonių ir bendruomenės gyvenimui. Jėzus nurodė pasiimti su savimi dar vieną ar du, turėdamas omenyje asmenis, kurie nuoširdžiai nori padėti klystančiam broliui ar seseriai.

O kas tada, jei jis ar ji ir jų nepaklausytų? Jėzus siūlo įtraukti bendruomenę. Bet tai reiškia ne linčo teismą, viešą sugėdijimą, o visų bendras pastangas padėti. Negerai badyti pirštu, nes dažnai tai dar labiau apsunkina klystančiajam suprasti savo klaidą. Bendruomenė privalo jam ar jai padėti suprasti, jog nors ir smerkia klaidą, ji užtaria malda ir meile, visuomet pasirengusi atleisti ir pradėti iš naujo.

Romos vyskupas paragino kiekvieną susimąstyti apie tai, kaip jis elgiasi su tais, kurie klysta, ir kvietė kliautis Jėzaus motina Marija: Marija, kuri mylėjo, nors matė, kaip žmonės pasmerkė jos sūnų, tepadeda ir mums visuomet ieškoti gėrio kelio. (SAK/Vatican News)

2023 rugsėjo 10, 12:12

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >