Paieška

Popiežiaus audiencija Europos tėvų asociacijai Popiežiaus audiencija Europos tėvų asociacijai  (Vatican Media)

Popiežius: tėvai turi teisę nepriimti su jų vertybėmis nesuderinamų ugdymo programų

Šeštadienį, lapkričio 11 d., popiežius priėmė Europos tėvų asociacijos atstovus, susirinkusius į savo generalinę asamblėją.

Tapti tėvais yra vienas didžiausių gyvenimo džiaugsmų, sakė Pranciškus. Tačiau dabartinis Europos kultūros kontekstas, su jam būdingais etiniu subjektyvizmu ir praktiniu materializmu, nėra palankus tėvų misijai. Tai, su kuo vaikai kasdien susiduria, ką perima iš žiniasklaidos, dažnai prieštarauja tam, kas dar prieš kelis dešimtmečius buvo laikoma savaime suprantama ir vertinga gyvenimo norma. Šiandien tėvams tenka pareiga padėti vaikams išmokti priimti teisingus sprendimus, grindžiamus autentiškomis vertybėmis. Tai nėra lengva, nes šias vertybes įmanoma perduoti tik kasdien liudijamu gyvenimo pavyzdžiu.

Pasak Pranciškaus, ugdymas ir auklėjimas tuomet yra sėkmingi, kai vaikai išmoksta patį savo gyvenimą suvokti kaip labai svarbią ir brangią vertybę, kai sugeba, tikėdami esminiu žmogaus egzistencijos pozityvumu, su pasitikėjimu ir drąsa pasitikti gyvenimo iššūkius, būdami įsitikinę, kad jie turi atlikti misiją, kuri suteikia žmogui išsipildymą ir laimę. Popiežius pabrėžė, kad šia prasme yra labai svarbu suvokti, kaip labai Dievas mus myli. Tie, kurie atranda, kad jų būties pagrindas yra Dievo meilė, tuo pat metu pripažįsta, kad gyvenimas yra gėris, kad gimti yra gėris ir kad mylėti yra gėris. Tokia yra didžioji tėvų auklėjamoji užduotis, sakė Pranciškus, – ugdyti laisvus ir dosnius žmones, pažįstančius Dievo meilę ir dosniai besidalijančius su kitais tuo, ką patys yra gavę kaip dovaną.

Popiežius taip pat pabrėžė, kad būtina ginti tėvų teisę ugdyti savo vaikus. Jokioje srityje, ypač mokykloje, jie neturi būti verčiami priimti ugdymo programų, prieštaraujančių jų įsitikinimams ir vertybėms.

Linkėdamas drąsiai tęsti savo misiją, popiežius ragino Europos tėvų asociacijos narius su viltimi žengti pirmyn, visuomet ieškant įkvėpimo ir atramos Evangelijos liudijime apie šventuosius tėvus Mariją ir Juozapą. (jm / Vatican News)

2023 lapkričio 11, 14:16