Paieška

Popiežiaus audiencija šventovių rektoriams Popiežiaus audiencija šventovių rektoriams  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: piligrimų lankomos šventovės – maldos, pasitikėjimo, vilties vietos

Lapkričio 9–11 dienomis Vatikane vyko tarptautinis šventovių rektorių susitikimas, kurį, besirengiant 2025 metų jubiliejui, suorganizavo Evangelizacijos dikasterija. Šeštadienio rytą šventovių rektorius pasveikino popiežius Pranciškus.

Į šventoves žmonės pirmiausia atvyksta melstis, sakė Pranciškus. Būtina nuolat atsiminti, kad šventovės – tai pirmiausia maldos vietos. O tai reiškia, jog reikia užtikrinti,  kad būtų labai rūpestingai prižiūrimas Eucharistijos šventimas. Svarbu, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas adoracijai. Tačiau, pasak popiežiaus, svarbiausia, kad būtų piligrimams užtikrintos sąlygos atlikti išpažintį, kad šventovės būtų gailestingumo ir susitaikinimo su Dievu vietos.

Kitas svarbus tikslas, vedantis žmones į šventoves yra troškimas būti paguostiems. „Kiek daug žmonių keliauja į šventoves, nes savo dvasioje ir kūne nešiojasi naštą, skausmą, rūpestį, – sakė popiežius. – Vienatvės ir liūdesio priežastys dažnai yra daugybė gyvenimo situacijų: artimo žmogaus liga, šeimos nario netektis. Piligrimai jas  sudeda ant altoriaus ir laukia atsako. Paguoda nėra abstrakti idėja, ją sudaro pirmiausia ne žodžiai, bet užjaučiantis ir švelnus artumas, suprantantis skausmą ir kančią.“

Galiausiai į šventoves žmonės keliauja ir tam, kad su didesniu pasitikėjimu žvelgtų į ateitį. „Piligrimui reikia vilties. Jis jos ieško pačiame piligrimystės akte – leidžiasi į kelionę ieškodamas tikro tikslo. Savo malda jis prašo vilties, nes žino, kad tik paprastas ir nuolankus tikėjimas gali suteikti jam reikalingą malonę. Tad svarbu, kad grįžęs namo jis jaustųsi kupinas ramybės, kurią suteikia pasitikėjimas Dievu.“

„Iš visų šventovių tegul skamba padėkos giesmė Viešpačiui už stebuklus, kuriuos jis daro ir mūsų laikais. Prašykime Dievo Motinos užtarimo, kad šiais neramiais laikais daugybė kenčiančių mūsų brolių ir seserų rastų ramybę ir viltį“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2023 lapkričio 11, 14:11