Paieška

Popiežiaus audiencija universitetų kapelionams Popiežiaus audiencija universitetų kapelionams  (Vatican Media)

Popiežius studentų sielovadininkams: priimkite kiekvieną tokį, koks jis yra

Penktadienį, lapkričio 24 d., popiežius Pranciškus priėmė akademinėje sielovadoje tarnaujančius kunigus, dalyvavusius Kultūros ir ugdymo dikasterijos organizuotame susitikime.

Akademinę sielovadą Pranciškus palygino su daugiabriaune geometrine figūra. Daugiabriaunis simbolizuoja sudėtingumą, įvairovę. Pranciškus prašė studentų sielovadininkų savo tarnystėje laikytis trijų nuostatų: vertinti skirtumus, rūpestingai palydėti ir drąsiai veikti.

Visų pirma reikia priimti skirtumus. Studijuojančio jaunimo sielovadoje neišvengiamai tenka susidurti su šviesuliais ir šešėliais. Kiekvieną žmogų ir situaciją reikia priimti su tėvišku  rūpestingumu, siekiant padėti augti tam, ką Dievas pasėjo kiekviename žmoguje. Kiekvieną žmogų reikia priimti tokį, koks jis ar ji yra. Nuo to turi prasidėti dialogas ir bendra kelionė. Tam reikalingas rūpestingas palydėjimas. Popiežius įspėjo, kad ir Bažnyčios narių neaplenkia pagunda viską suvienodinti, neatsižvelgti į niuansus. „Viešpats mus moko rūpinimosi meno, – sakė Pranciškus. – Iš chaoso tamsos sukūręs pasaulį ir pats iš mirties nakties prisikėlęs gyvenimui, jis moko mus išgauti tai, kas geriausia iš mūsų globai patikėtų žmonių.“

„Bendraudami su žmonėmis, kultūromis, situacijomis, jausmais ir mintimis, kurios tokios skirtingos ir kartais problemiškos, nenusiminkite, – kalbėjo popiežius. – Rūpinkitės, nesiekdami greitų rezultatų, bet turėdami tvirtą viltį.“

Pasak Pranciškaus, Evangelijos džiaugsmo puoselėjimas universiteto aplinkoje yra jaudinantis darbas, bet ir reikalaujantis daug jėgų ir drąsos. Būtent drąsa leidžia tiesti tiltus net per giliausias bedugnes. Popiežius prašė kapelionų ugdyti ir savo pačių pasitikėjimą tais, kurie yra patikėti jų sielovadinei globai. (jm / Vatican News)

2023 lapkričio 24, 14:43