Meklēt

2024.04.05 Uladzimirs Guļajs -  jaunais Grodņas diecēzes palīgbīskaps 2024.04.05 Uladzimirs Guļajs - jaunais Grodņas diecēzes palīgbīskaps  (Catholic.by)

Pāvests ir iecēlis palīgbīskapu Grodņas diecēzei Baltkrievijā

Pāvests ir nominējis priesteri Uladzimiru Guļaju par Grodņas diecēzes palīgbīskapu Baltkrievijā. Līdz šim priesteris veica prāvesta pienākumus Lidas draudzē un bija Lidas reģiona pastorālais vikārs.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Uladzimirs Guļajs ir dzimis 1975. gada 14. jūnijā Volkoviskā. No 1992. līdz 1998. gadam studēja Grodņas Garīgajā seminārā, par priesteri iesvētīts 1999. gada 26. jūnijā. 2011. gadā viņš ieguva doktora grādu dogmātiskajā teoloģijā Svētā Jāņa Pāvila II Katoļu universitātē Ļubļinā, Polijā.

Uladzimirs Guļajs ir kalpojis Grodņas Svētā Franciska Ksavera draudzē par vikāru (2000-2001), bijis Grodņas Garīgā semināra prefekts (2001-2003) un Svētā Krusta paaugstināšanas draudzes prāvests Lidā (kopš 2003. gada).

Kopš 2001. gada septembra viņš pasniedz dogmātisko teoloģiju Grodņas Garīgajā seminārā.

05 aprīlis 2024, 14:45