Meklēt

Lietošanas noteikumi

Komunikācijas sekretariāts (turpmāk “SPC) ir Romas Kūrijas dikastērijas, kas nodibināts 2015. gada 27. jūnijā ar apustulisko vēstuli “Pašreizējais komunikācijas konteksts” “Motu Proprio” formā. Dikastērijā ietilpst Apustuliskā Krēsla komunikatīvā sistēma. SPC uzdevums ir attīstīt jaunu vienotu, integrētu un multimediālu komunikatīvo sistēmu, kuras uzdevums ir kalpot Baznīcas evaņģelizējošajai misijai, un kas spēj izmantot to, kas vēstures gaitā ir attīstīts Apustuliskā Krēsla komunikācijas jomā.

Lietošanas termini un noteikumi

Pašreizējā portāla atvēršana, konsultēšanās tajā un lietošana, kā arī tā sniegto pakalpojumu izmantošana no lietotāja puses liek pieņemt “Lietošanas terminus un noteikumus”. SPC ziņā ir bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkurā brīdī  izdarīt izmaiņas un/vai satura jauninājumus, darot to zināmu lietotājam ar publikāciju portālā. Ieeja pēc pārveidojuma, vai/un “Terminu lietošanas noteikumu” atjaunošana prasa tos pilnībā pieņemt no lietāja puses.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Saita saturs, tāds, kā attēli, skaņa, video, mūzika, teksti, fotogrāfijas, grafika, faili, markas, logo, ziņas, software un jebkurš cits materiāls un/vai informācija jebkādā formātā (turpmāk “saturs”), ir SPC ekskluzīvs īpašums, ko aizsargā autortiesības un nekādā ziņā ne visu, ne daļēji, nedz jebkādā formā vai jebkādiem līdzekļiem to nedrīkst pārveidot, kopēt, izplatīt, publicēt, pārraidīt, pārnest, reproducēt vai vēl citādi izmantot bez iepriekšējas saskaņošanas, kā to ir noteicis SPC, ieskaitot pārdošanu, sublicenci, derivatīvu darbu radīšanu vai jebkāda cita veida izmantošanu, tai skaitā bez maksas.

Portāls var saturēt attēlus, dokumentus, produktus, logo un zīmolus no trešo personu puses, kam ir dota SPC atļauja publicēt tos portālā, kas arī ir pakļauti autora tiesībām.

Ir stingri aizliegts reproducēt SPC zīmolu un/vai logo.

Vārds “Komunikācijas sekretariāts” nedrīkst būt izmantots kā citu Interneta portālu adrese vai kā šādu adrešu daļa.

Ierobežojumi un atbildība

Šī portāla saturu SPC piedāvā “in buona fede” un tā nodrošina, lai šāds saturs atbilstu ticamības, korektuma un veseluma rekvizītiem. Tomēr kļūdas un neprecizitātes ir iespējamas, un tāpēc SPC atsakās no jebkādas atbildības, šai ziņā nodrošinot ar ātru un neatliekami kļūdu labojumu jebkurā brīdī, kad par tām tiktu paziņots.

SPC neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz saturu, ko izmanto trešās personas. Nekādā gadījumā SPC nevar uzskatīt par atbildīgu par eventuālajiem vīrusiem, vai kontamināciju, kas rodas no ieiešanas portālā un/vai sērfošanas tajā.

SPC neuzņemas nekādu atbildību par Internet saitu saturu no trešo personu puses, ar kurām SPC portāls būtu aktivizējis hipertekstuālu savienojumu (turpmāk “link”) un to attiecīgo izmantošanu no lietotāja puses. Linki neprasa pievienoto Internet saitu apstiprinājumu, par kuru kvalitāti, saturu un grafiku SPC neuzņēmas nekādu atbildību. Lietotājs, kas nolemj vizualitēt šādus Internet saitus, to dara saskaņā ar savu atbildību, apzinoties, ka ir pilnībā atbildīgs par eventuālajiem vīrusiem, kas izriet no šādu saitu atvēršanas.

Personīgo datu aizsardzība

SPC garantē, lai lietotāja personīgie dati, kas parādās portālā, tiktu traktēti ar maksimālu aizsardzību un vienīgi tiem mērķiem, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai. Eventuālās trešās sabiedrības, kas nodrošina ar saita pakalpojumiem vienīgi ar SPC garantētu aizsardzību var iepazīties ar lietotāja personīgajiem datiem.

Lietotājs, izmantojot pakalpojumus, automātiski piekrīt savu personīgo datu izmantošanai, pretējā gadījumā viņš nevar izmantot portālā pieejamos pakalpojumus.

Pielietojamais likums un kompetentais forums

“Lietošanas terminus un nosacījumus” regulē Vatikāna Valsts likums un par katru eventuālo kontroversiju, kas izriet no to interpretācijas vai izpildīšanas, kompetents ir Vatikāna Valsts tribunāls.