Meklēt

Kontakti

Lai sazinātos ar redakciju:

latvia@vaticannews.va

 


Lai ziņotu par tehniskajām problēmām, rakstīt uz:

webmaster@vaticannews.va

 


Lai sazinātos ar Vatican News: 

info@vaticannews.va