Meklēt

Vatican News
Sv. Mise Pasaules misiju dienā, 2019. gadā Sv. Mise Pasaules misiju dienā, 2019. gadā  (Vatican Media)

Publicēts pāvesta vēstījums Pasaules misiju dienai

Kunga Parādīšanās svētkos, 6. janvārī, tika publicēts pāvesta Franciska vēstījums Pasaules misiju dienai, kas tiks atzīmēta šī gada oktobrī. Tās tematam izvēlēti vārdi no Apustuļu darbu grāmatas: “Jūs būsiet mani liecinieki” (1, 8).

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Jūs būsiet mani liecinieki.” Dokumentā Svētais tēvs pievēršas mācekļu dzīves un misijas pamatiem, uz kuriem joprojām ir jābalstās, sludinot Evaņģēliju. Vispirms viņš atgādina, ka katrs kristietis ir aicināts būt par Kristus misionāru un liecinieku. Evaņģelizācija ir Baznīcas identitātes sastāvdaļa. Tas nav individuāls akts. Lietojot daudzskaitļa formu, tiek izcelts mācekļu misionārā aicinājums ekleziālais raksturs. Katram misionāram vienmēr jādarbojas vienotībā ar Baznīcu, kura to sūta misijā. Tāpēc misiju darbā Francisks ierāda svarīgu vietu kopienai, lai cik tā būtu neliela.

Pāvests atgādina, ka Kristus lieciniekam pašam jādzīvo saskaņā ar to, ko viņš sludina. Liecība ar savu dzīvi ir kaut kas fundamentāls. “Kristīgās dzīves piemērs un Kristus sludināšana iet evaņģelizācijā roku rokā”, viņš raksta. “Viens kalpo otram. Lai kopiena būt misionāra, tai jāelpo ar divām plaušām”.

“Jūs būsiet mani liecinieki… visā zemē.” Apvāršņu paplašināšana ir otrs misiju pīlārs. Šajā kontekstā Francisks apliecina cieņu tiem kristiešiem, kuri ir spiesti atstāt savu zemi un doties svešumā. “Mēs esam pateicīgi šiem brāļiem un māsām, kas nenoslēdzas savās ciešanās, bet liecina par Kristu un Dieva mīlestību zemē, kas tos uzņem”, raksta Svētais tēvs, aicinot neatstāt novārtā pastorālo darbu ar migrantiem.

Viņš runā arī par Baznīcu, kas “visu laiku ‘iziet’ pretī jauniem ģeogrāfiskajiem, sociālajiem un eksistenciālajiem apvāršņiem (…), lai liecinātu par Kristu un Viņa mīlestību katras tautas, kultūras un sociālā stāvokļa vīriešiem un sievietēm”.

“Bet kad nāks uz jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku.” Pēc tam pāvests pievēršas Svētā Gara būtiskajai lomai, apgalvojot, ka neviens kristietis nevar pilnīgi un autentiski liecināt par Kristu bez Svētā Gara iedvesmas un palīdzības. Misijas īstais galvenais varonis ir Svētais Gars – uzsver Francisks, aicinot lūgt Svēto Garu īpaši grūtību brīžos. Viņā ir neizsmeļams dievišķais avots, no kura varam smelt jaunu enerģiju un prieku, lai dalītos Kristus dzīvē ar saviem līdzcilvēkiem.

Vēstījuma beigās pāvests piemin dažas 2022. gadā gaidāmās jubilejas – Propaganda Fide kongregācijas pastāvēšanas 400 gadus, Pontifikālo Misiju darbu fonda dibināšanas 200. gadadienu un citas. Francisks pauž gandarījumu par šo Baznīcas institūciju auglīgo darbību un visiem ticīgajiem novēl īstenot savu Kristībā saņemto aicinājumu, tas ir, būt par Kunga praviešiem, lieciniekiem un misionāriem. “Svētā Gara spēkā un līdz pat zemes robežām!” viņš raksta. “Marija, Misiju Karaliene, lūdz par mums!”

07 janvāris 2022, 16:46