Meklēt

2024.04.12 Tikšanās ar fonda "Papal Foundation" locekļiem 2024.04.12 Tikšanās ar fonda "Papal Foundation" locekļiem  (Vatican Media)

Pāvests pateicas par fonda "Papal Foundation" kalpojumu

Piektdien, 12. aprīlī, pāvests pieņēma audiencē fonda “Papal Foundation” locekļus, kas Romā ir ieradušies gadskārtējā svētceļojumā. Francisks atzīmēja, ka jau kopš dibināšanas fonds ir izplatījis Lieldienu prieku, nesot Jēzus mīlestības pilno tuvību, iejūtību un maigumu daudziem brāļiem un māsām visā pasaulē.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Jūsu atbalsts izglītības, karitatīvajiem un apustuliskajiem projektiem veicina daudzu cilvēku integrālu attīstību,” teica pāvests. To skaitā viņš minēja trūkumcietējus un migrantus, kā arī aizvien augošo to personu skaitu, kurus ir iedragājuši kari un vardarbība.

“Papal Foundation” uzmanības lokā ir ietverti arī laji, konsakrētās personas, semināristi un priesteri nabadzīgajās zemēs, nodrošinot tiem studiju iespējas pontifikālajās universitātēs. Tādā veidā viņi iegūst izglītību, lai labāk varētu liecināt par Evaņģēliju savās izcelsmes zemēs un kalpot misijās. Pāvests pateicās fondam par šīm iniciatīvām, ar kurām tas atbalsta svētā Pētera pēcteču kalpojumu, palīdzot attīstīties vietējām Baznīcām un rūpējoties par daudziem nabadzīgajiem.

Svētais tēvs atzīmēja, ka savu iedvesmu “Papal Foundation” gūst katoliskajā ticībā, kas ir nemitīgi jāuztur ar dalību Baznīcas dzīvē, sakramentos, kā arī ar laiku, kas pavadīts klusumā Kunga priekšā, lūdzoties un adorējot. Francisks aicināja:

“Neaizmirstiet adorēt! Adorācijas lūgšanu esam atstājuši novārtā. Tā mums ir jāatsāk. Adorējiet klusumā!”

Atgādinājis, ka šis ir Lūgšanas gads, gatavojoties 2025. gada Jubilejai, pāvests norādīja, ka ar neatlaidību lūgšanā mēs pamazām kļūstam par “vienu sirdi un dvēseli” (Apd 4,32) gan ar Jēzu, gan citiem, un tas izpaužas solidaritātē un maizes dalīšanā. “Šis garīgās dzīves auglis ir svarīgs jūsu cēlajā kalpojumā,” teica Francisks fonda locekļiem. Viņš izteica gandarījumu, ka “Papal Foundation” programmas veicina garīgu un brālīgu saikni ar daudzām kultūrām, valodām un reģioniem, kas saņem fonda atbalstu. Tāpēc šis kalpojums vēl vairāk, nekā jebkad agrāk ir nepieciešams mūsu laikā, ko iezīmē individuālisms un vienaldzība.

Tikšanās beigās pāvests novēlēja fonda locekļus Marijas, Baznīcas Mātes, aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.

12 aprīlis 2024, 17:36