Szukaj

Papież: Jezus to nie wzorowa postać przeszłości, ale nasz towarzysz życia

„Jezus nie chce być bohaterem historii, ale twojego i mojego dzisiaj; nie dalekim prorokiem: Jezus chce być Bogiem bliskim” – wskazywał dziś Papież, prowadząc rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. Tak Franciszek nawiązywał do Chrystusa pytającego swoich uczniów, za kogo uważają Go ludzie i za kogo uważają Go właśnie sami apostołowie (Mt 16,13-20). Ojciec Święty zauważył, że wiele osób widzi Jezusa jako wielkiego nauczyciela z przeszłości, ale chrześcijańska perspektywa sięga głębiej.

Vatican News

Papież podkreślił, iż spojrzenie na Nazarejczyka jako tylko na pewnego człowieka z minionych czasów, nawet jeśli chodzi tutaj o „postać wyjątkową: dobrą, sprawiedliwą, konsekwentną, odważną”, pozostaje sprzeczne z tym, czego chce sam Jezus.

Papież: Chrystus jest Bogiem teraźniejszości

„Chrystus, bracia i siostry, to nie wspomnienie przeszłości, ale Bóg teraźniejszości. Gdyby był jedynie postacią historyczną, naśladowanie Go dzisiaj okazałoby się niemożliwe: stanęlibyśmy przed wielkim rowem czasu, a przede wszystkim przed Jego wzorem, przypominającym niezwykle wysoką i nieosiągalną górę; pragnąc się na nią wspiąć, ale nie mając możliwości czy niezbędnych środków – zauważył Ojciec Święty. – Natomiast Jezus żyje (…), Jezus nam towarzyszy, trwa przy nas, daje nam swoje Słowo i swoją łaskę, które oświecają i pokrzepiają nas w drodze: będąc biegłym i mądrym przewodnikiem, cieszy się, towarzysząc nam na najtrudniejszych drogach i najbardziej nieosiągalnych wspinaczkach.“

Franciszek zachęcał więc wiernych do zadania sobie samym pytania „Kim jest dla mnie Jezus?”. Chodzi tutaj o znalezienie odpowiedzi, czy widzę w Synu Bożym nieosiągalny wzór, a może osobę żyjącą przy mnie, która może wspierać mnie i wszystkich ludzi dookoła.

Papież: Jezus idzie obok nas, mamy Go blisko i niemożliwe staje się możliwe

„Drodzy bracia i siostry, na drodze życia nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus jest z nami, On pomaga nam iść, tak jak to uczynił z Piotrem i innymi uczniami. Właśnie Piotr w dzisiejszej Ewangelii to rozumie i dzięki łasce rozpoznaje w Jezusie «Mesjasza, Syna Boga żywego» (w. 16) (…): nie postać z przeszłości, ale Chrystusa, czyli Mesjasza, oczekiwanego w teraźniejszości; nie zmarłego bohatera, lecz Syna Boga żywego, który stał się człowiekiem i przyszedł, aby dzielić radości i trudy naszej drogi – mówił Franciszek. – Nie zniechęcajmy się więc, jeśli czasami szczyt życia chrześcijańskiego wydaje się zbyt wysoki, a droga zbyt stroma. Spójrzmy na Jezusa (…), który idzie obok nas, który przyjmuje nasze słabości, podziela nasze wysiłki i kładzie swoje mocne, a zarazem delikatne ramię na naszych słabych ramionach. Mając Go pod ręką, wyciągnijmy też ręce do siebie nawzajem i ponówmy nasze zaufanie do Pana: to, co o własnych siłach wydaje się niemożliwe, ale z Jezusem da się iść naprzód!“

27 sierpnia 2023, 12:44

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >