Hľadaj

Kto sme

Vatican News je informačný portál Svätej stolice, ktorý si spolu s Vatikánskym rozhlasom (Radio Vaticana), L´Osservatore Romano a Vatican Media kladie za cieľ „vždy lepšie odpovedať na požiadavky misie Cirkvi“ v súčasnej kultúre. Vznik Vatican News sa viaže na Motu proprio pápeža Františka z 27. júna 2015, ktorým zriadil Sekretariát pre komunikáciu, dnes Dikastérium v rámci Rímskej kúrie.

Vatican News, ktoré presahuje čisto len koncepciu digitálnej konvergencie, chce reagovať na neustále zmeny miesta a formy komunikácie a do istej miery ich i anticipovať, s cieľom „komunikovať Evanjelium milosrdenstva všetkým národom“ v rozličných kultúrach. Robí tak cez audio, video, text, obrázky, spôsobom mnohojazykovým, mnohokultúrnym, mnohokanálovým, multimediálnym a multifunkčným - multidevice.

V štyroch tematických oblastiach informuje o činnosti Svätého Otca, Svätej stolice, miestnych cirkví a dáva priestor aj správam zo sveta. Vatican News stavia na výkonnosti jazykových redakcií Vatikánskeho rozhlasu (Radio Vaticana naprojektované a vybudované Guglielmom Marconim z vôle pápeža Pia XI. začalo vysielať 12. februára 1931) a chce nielen informovať, ale prinášať nádej viery do celého sveta a ponúkať kľúč na interpretovanie udalostí vo svetle evanjelia. Vedúce kritérium je „apoštolské, misionárske, s osobitnou pozornosťou na situácie núdze, chudoby a ťažkostí“ (Príhovor pápeža Františka plenárnemu zhromaždeniu SPC, 4. mája 2017).

 

Prefekt
Paolo Ruffini 

Edičný riaditeľ
 Andrea Tornielli 

Zástupcovia riaditeľa
 Sergio Centofanti – Alessandro Gisotti  

Zodpovedný za médium Radio Vaticana – Vatican News
 Massimiliano Menichetti