Hľadaj

Anjel Pána 1. novembra Anjel Pána 1. novembra  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Anjel Pána: Svätosť je dar a cesta

V zamyslení, ktoré sprevádzalo modlitbu Anjel Pána, pápež nás povzbudil, aby sme sa zamerali na dve charakteristiky svätosti. Po prvé je to dar, ktorý nie je vyhradený len niekoľkým, ale je dostupný všetkým na základe krstu. Po druhé je svätosť cestou - je potrebné spolupracovať, aby sme nepremárnili prijaté milosti.
videozáznam

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a krásny sviatok!

Dnes slávime sviatok Všetkých svätých. Vo svetle tejto slávnosti sa na chvíľu zastavme pri tom, čo znamená svätoť, zvlášť pri charakteristikách pravej svätosti. Svätosť je darom, nedá sa kúpiť a zároveň je cestou.

Na prvom mieste je to darom. Svätosť je Boží dar, ktorý sme dostali pri krste: ak mu dovolíme rásť, môže úplne zmeniť náš život (porov. apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 15). Svätí nie sú nedosiahnuteľní alebo vzdialení hrdinovia, ale sú to ľudia ako my, sú to naši priatelia. Na začiatku mali ten istý dar, ktorý sme aj my dostali: krst.

Ak sa nad tým skutočne zamyslíme, určite sme aj my niekoho stretli, nejakého svätca každodennosti, niekoho spravodlivého, kto žije opravdivo kresťanským životom, v jednoduchosti... sú to svätí, ako rád hovorievam: „svätci od vedľa“, ktorí žijú bežne medzi nami. Svätosť je teda dar, ktorý sa ponúka všetkým, aby mali šťastný život. A napokon, keď dostávame dar, aká je naša prvá reakcia? Sme vtedy skutočne šťastní, pretože to znamená, že nás niekto má rád. Vtedy sme šťastní, a dar svätosti nás robí šťastnými, pretože Boh nás miluje.

Každý dar je však potrebné prijať a prináša so sebou zodpovednosť za našu odpoveď: „vďaka“. Ako však poďakovať? Je to pozvanie angažovať sa, aby nebol premárnený. Všetci pokrstení majú rovnaké povolanie „uchovávať a zdokonaľovať svojím životom svätosť, ktorú sme dostali“ (Lumen gentium, 40). Preto prichádzame k druhému bodu - svätosť je tiež cestou, je to cesta, ktorú treba prejsť spoločne, navzájom si pomáhať, byť zjednotení s tými vynikajúcimi spoločníkmi, ktorými sú svätí.

Sú to naši starší bratia a sestry, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť. Svätí nás podporujú a keď na ceste zablúdime, svojou tichou prítomnosťou nás nikdy nezabudnú nasmerovať. Sú to úprimní priatelia, ktorým môžeme dôverovať, pretože chcú naše dobro. V ich životoch nachádzame príklad, v ich modlitbách dostávame pomoc a priateľstvo. S nimi sme spojení putom bratskej lásky.

Svätosť je cestou a je darom. Môžeme si teraz každý položiť otázku: Uvedomujem si, že som prijal dar Ducha Svätého, ktorý ma volá k svätosti a pomáha mi tam prísť? Ďakujem Duchu Svätému za to, za dar svätosti? Cítim blízkosť svätých, rozprávam sa s nimi a obraciam sa na nich? Poznám príbehy niektorých z nich? Je pre nás užitočné poznať životy svätých a nasledovať ich príklad. Pomôže nám, keď sa na nich obrátime s prosbou.

Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých, pomôž nám pocítiť radosť z prijatého daru a nech sa v nás rozhojní túžba po večnom cieli.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 novembra 2023, 13:27

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >