Hľadaj

Anjel Pána 3. decembra Anjel Pána 3. decembra 

Anjel Pána: Stretnúť Ježiša v tých, ktorí nás potrebujú

V dnešnú prvú adventnú nedeľu 3. decembra, sa opäť prihovoril Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána prostredníctvom zástupcu Mons. Paola Braidu, ktorý prečítal jeho príhovor kvôli pretrvávajúcim zdravotným ťažkostiam s dýchacími cestami.
Videozáznam

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, na prvú adventnú nedeľu, v krátkom evanjeliu, ktoré nám ponúka liturgia (porov. Mk 13, 33-37), nám Ježiš trikrát adresuje jednoduchú a priamu výzvu: „Bdejte“ (v. 33.35.37). 

Dnešnou témou je preto bdelosť. Ako ju však máme chápať? Niekedy si túto cnosť predstavujeme ako postoj motivovaný strachom z blížiaceho sa trestu, akoby sa mal z neba zrútiť meteorit a hrozilo by, že ak včas neuhneme, tak nás zavalí. Toto však určite nie je zmyslom kresťanskej bdelosti!

Ježiš to znázorňuje prostredníctvom podobenstva, v ktorom hovorí o pánovi, ktorý sa vráti a jeho sluhoch, ktorí ho očakávajú (porov. v. 34). Sluha v Biblii je „dôveryhodnou osobou“ pre pána, s ktorým ho často spája vzťah spolupráce a náklonnosti. Uvažujme napríklad, že za Božieho služobníka je označovaný Mojžiš (porov. Nm 12, 7), a že aj Panna Mária o sebe hovorí: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1, 38).

Bdelosť služobníkov teda nepochádza zo strachu, ale vyviera z túžby, z očakávania stretnutia so svojím Pánom, ktorý prichádza. Sú v pohotovosti, pripravení na jeho návrat, pretože ho milujú, pretože myslia na to, aby po svojom príchode našiel prívetivý a usporiadaný domov. Tešia sa, že ho opäť uvidia a to až do takej miery, že čakanie na jeho návrat vnímajú ako sviatok pre celú veľkú rodinu, ktorej sú súčasťou.

S týmto očakávaním, naplneným láskou, sa chceme aj my pripraviť na prijatie Ježiša: na Vianoce, ktoré budeme sláviť o pár týždňov, ale aj na konci čias, keď sa vráti v sláve a taktiež každý deň, keď nám prichádza v ústrety v Eucharistii, vo svojom Slove, v našich bratoch a sestrách, najmä v tých, ktorí sú najviac v núdzi.

Preto si počas týchto týždňov osobitným spôsobom starostlivo pripravme dom srdca, aby bol usporiadaný a pohostinný. Bdieť v skutočnosti znamená udržiavať si pripravené srdce. Je to postoj strážcu, ktorý sa v noci nenechá pokúšať únavou, nezaspí, ale zostáva bdelý v očakávaní prichádzajúceho svetla. Pán je naše svetlo a je dobré pripraviť si srdce na jeho prijatie modlitbou a pohostiť ho láskou, čo sú dve prípravné činnosti, ktoré mu, takpovediac, urobia pohodlie.

V tejto súvislosti sa hovorí, že svätému Martinovi z Tours, mužovi modlitby, sa po tom, čo daroval polovicu svojho plášťa chudobnému človeku, snívalo o Ježišovi oblečenom práve v tej časti plášťa, ktorú daroval. Toto je krásny plán na advent: stretnúť Ježiša, ktorý prichádza v každom bratovi a sestre, ktorí nás potrebujú a podeliť sa s nimi o to, čo môžeme: o počúvanie, čas alebo konkrétnu pomoc.

Drahí priatelia, pomôže nám dnes, keď sa zamyslíme nad tým, ako si môžeme pripraviť prívetivé srdce pre Pána. Môžeme to urobiť tak, že sa pripojíme k jeho odpusteniu, k jeho slovu, k jeho stolu, alebo tým, že si nájdeme priestor na modlitbu, alebo ho prijmeme v tých, ktorí sú v núdzi. Rozvíjajme naše očakávanie na neho bez toho, aby sme sa rozptyľovali mnohými zbytočnými vecami a bez toho, aby sme sa stále sťažovali. Udržiavajme si srdce ostražité, to znamená túžiace po ňom, aby bolo bdelé, pripravené a netrpezlivé na stretnutie s ním.

Panna Mária, žena očakávania, nech nám pomáha prijať svojho Syna, ktorý prichádza.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 decembra 2023, 12:07

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >