Hľadaj

Anjel Pána 8. decembra 2023 Anjel Pána 8. decembra 2023  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Anjel Pána: Napodobňujme žasnutie a vernosť Panny Márie

„Nech nám Nepoškvrnená Panna Mária pomáha žasnúť nad Božími darmi a odpovedať na ne s každodennou veľkodušnosťou“. To sú slová pápeža Františka z jeho zamyslenia pri modlitbe Anjel Pána z okna Apoštolského paláca v piatok 8. decembra, v deň Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V predvečer tohto sviatku, ktorý je v Taliansku i vo Vatikáne dňom 

pracovného pokoja, sa v rodinách tradične stavajú betlehemy a vianočné stromčeky. Inaugurácia symbolov Vianoc na Námestí sv. Petra sa uskutoční zajtra popoludní.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný sviatok!

Dnes, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nám evanjelium predstavuje scénu Zvestovania (porov. Lk 1, 26-38). Ukazuje dva Máriine postoje, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako si zachovala jedinečný dar, ktorý dostala, a to srdce úplne slobodné od hriechu. A týmito dvoma postojmi sú úžas nad Božími dielami a vernosť v jednoduchých veciach.

Videozáznam

Pozrime sa na prvý postoj: na úžas. Anjel hovorí Márii: «Zdravas (Raduj sa), milosti plná, Pán s tebou» (v. 28) a evanjelista Lukáš poznamenáva, že Panna «sa zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav» (v. 29). Je prekvapená, zasiahnutá, rozrušená: žasne, keď je oslovená ako „plná milosti“, teda naplnená Božou láskou – Panna Mária je pokorná. Ide o vznešený postoj: vedieť žasnúť nad Pánovými darmi, nikdy ich nepovažovať za samozrejmosť, oceňovať ich hodnotu, tešiť sa z dôvery a nehy, ktoré so sebou prinášajú. A je tiež dôležité svedčiť o tomto úžase pred druhými, hovoriť s pokorou o Božích daroch, o prijatom dobre, a nielen o každodenných problémoch. Je treba byť pozitívnejší. Môžeme si položiť otázku: Dokážem žasnúť nad Božími dielami? Zažívam niekedy údiv a delím sa oň s niekým? Alebo vždy vyhľadávam nepekné, smutné veci?

A dostávame sa k druhému postoju: vernosť v jednoduchých veciach. Evanjelium 

pred zvestovaním nehovorí nič o Márii. Predstavuje nám ju ako jednoduché dievča, zdanlivo rovnaké ako mnohé iné, ktoré žili v jej dedinke. Mladé dievča, ktoré si práve vďaka svojej jednoduchosti zachovalo čisté to Nepoškvrnené srdce, s ktorým bolo z Božej milosti počaté. A aj to je dôležité, pretože na prijatie veľkých Božích darov je rozhodujúce vedieť si vážiť tie každodenné a menej nápadné.

Práve svojou každodennou vernosťou dobru Panna Mária umožnila, aby v nej Boží dar rástol; práve takto sa učila odpovedať Pánovi, povedať mu „áno“ celým svojím životom.

Položme si teda otázku: verím, že v každodenných situáciách, ako aj na duchovnej ceste, je dôležitá vernosť Bohu? A ak tomu verím, nachádzam si čas na čítanie evanjelia, na modlitbu, na účasť na Eucharistii a na prijatie sviatostného odpustenia, na nejaké konkrétne gesto nezištnej služby? To sú tie malé každodenné rozhodnutia, ktoré sú rozhodujúce na zachytenie, prijatie Pánovej prítomnosti.

Nech nám Nepoškvrnená Panna Mária pomáha žasnúť nad Božími darmi a odpovedať na ne s každodennou veľkodušnosťou.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Andrej Klapka, Zuzana Klimanová)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 decembra 2023, 14:08

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >