Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Pašaukimas, įžvalgumas, nuostaba – dovanos, kurias gavo trys išminčiai

Trijų Karalių iškilmės Evangelija pasakoja apie išminčius, kurie, atvykę į Betliejų, padovanojo Jėzui aukso, smilkalų ir miros. Tačiau, apmąstydami jų istoriją, galime sakyti, kad jie ne tik atnešė Jėzui dovanų, bet ir patys buvo Jėzaus apdovanoti, kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio vidudienį, prieš „Viešpaties angelo“ maldą.

Pirmoji – tai pašaukimo dovana, sakė Pranciškus. Išminčiai pasijuto gavę pašaukimą ne skaitydami Šventąjį Raštą ar matydami angelus, bet tyrinėdami žvaigždes. Tai mums sako labai svarbų dalyką: Dievas pašaukia žmogų, uždegdamas jo širdyje troškimą. Išminčiai leidosi į kelionę link to, kas patraukė jų dėmesį ir sužadino pažinimo troškimą. Išsilavinusius ir išmintingus žmones labiau sužavi tai, ko jie nepažįsta, nei tai, ką gerai išmano. Jie pajuto pašaukimą ieškoti to, kas pranoksta jų žinias. Tai, pasak Pranciškaus, svarbu ir mums: esame kviečiami nepasitenkinti tuo, ką žinome, ieškoti Viešpaties išeidami iš savo komforto zonos, eidami link jo kartu su kitais, pasinerdami į tikrovę. Dievas mus kviečia kiekvieną dieną. Jis mus kviečia čia ir dabar, mūsų pasaulyje.

Antroji išminčių gauta dovana – įžvalgumas, sugebėjimas suprasti. Išminčiai ieškojo karaliaus, tad jie atvyko į Jeruzalę pas karalių Erodą. Tačiau šis valdžios trokštantis tironas norėjo jais pasinaudoti, kad pašalintų gimusį galimą varžovą. Trys išminčiai, supratę Erodo ketinimus, iškeliavo į savo tikslą, tačiau  grįžti atgal jie nusprendė kitu keliu. Kaip svarbu keliauti į savo gyvenimo tikslą teisingu keliu! Kaip svarbu atpažinti ir atmesti tai, kas vilioja į šalį, veda į bloga! Įžvalgumas yra didžiulė dovana, todėl turime jo prašyti maldoje, sakė popiežius.

Galiausiai trečioji išminčių gauta dovana – nuostaba. Ką gi po ilgos kelionės rado šie aukštos socialinės padėties vyrai? Kūdikį su motina. Tai tiesa, kad Betliejaus scenoje yra labai daug švelnumo, tačiau nėra nieko, kas galėtų nustebinti. O vis dėlto jie nepamanė, kad suklydo, bet džiaugėsi Dievo staigmena. Susitikimą su gimusiu Dievo Sūnumi jie išgyveno kaip stebuklą. Kūdikio mažume jie atpažino Dievo veidą. Popiežius sakė, kad mes, žmonės, visi esame linkę siekti didybės. Todėl žinojimas, kaip ją surasti, iš tiesų yra labai brangi dovana. Didybė glūdi mažume, kurį Dievas labai myli. Viešpatį galime rasti nuolankume, tyloje, šlovinime, mažutėliuose ir vargstančiuosiuose.

„Broliai ir seserys, – baigdamas Evangelijos skaitinio komentarą sakė Pranciškus, – mums visiems Jėzus suteikia pašaukimą, visi galime atpažinti jo buvimą, visi galime patirti jo staigmenas. Tegul Dievo Motina padeda mums atsiminti ir branginti šias dovanas.“ (jm / Vatican News)

2023 sausio 06, 12:32

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >