Paieška

Popiežius Pranciškus 2024 m. balandžio 7 d. Popiežius Pranciškus 2024 m. balandžio 7 d.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: ką daryti, kad turėtume daugiau gyvenimo?

Kiekvienas susitikimas su Jėzumi leidžia turėti daugiau gyvenimo, pažymėjo sekmadienį popiežius Pranciškus kalbėdamas apie Gailestingumo sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinį, kuriame pasakojama apie mokinių susitikimą su Jėzumi, prisikėlusiu iš mirties ir jiems pasirodžiusiu su nukryžiavimo žaizdomis kūne.

Pranciškus pasiūlė, ką daryti, kad kiekvieną dieną turėtume daugiau gyvenimo: įdėmiai žvelgti į nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų, su juo susitikti Sakramentuose ir maldoje, jį atpažinti, į jį tikėti, leistis veikiamiems jo malonės, sekti jo pavyzdžiu, patirti džiaugsmą, mylėti taip, kaip jis.

Popiežius pastebėjo, kad visi mes norime turėti gyvenimą ir yra įvairių būdų tai pasiekti. Kai kas savo egzistenciją paverčia nežabotomis lenktynėmis tenkinti savo įgeidžiams, valgyti, gerti, dykinėti, kaupti pinigus ir daiktus, ieškoti naujų stiprių emocijų. Toks gyvenimo kelias gali atrodyti malonus, bet jis nepasotina širdies. Ne šitaip turime gyvenimą. Nes lieka neatsakyta daugelis egzistencinių klausimų, susijusių su tokiais dalykais kaip meilė, neišvengiamos skausmo patirtys, ribotumas ir mirtis. Be to, lieka neišpildyta visiems mums bendra svajonė: viltis gyventi amžinai, būti be galo mylimiems.

Evangelija šiandien mums sako, kad gyvenimo pilnatvė, į kurią kiekvienas iš mūsų yra pašauktas, virsta tikrove Jėzuje. Jis mums suteikia gyvenimo pilnatvę. Pirmas dalykas, ką priskėlęs Jėzus padarė susitikęs su mokiniais, buvo parodyti jiems savo žaizdas. Jie pamatė ir rankomis prisilietę įsitikino: su Jėzumi gyvenimas visada nugali, su Jėzumi mirtis ir nuodėmė nugalėtos. Tada jie gavo jo Dvasios, jiems suteikiančios naujo mylimų vaikų džiaugsmo, meilės ir vilties persmelkto gyvenimo malonę.

Tačiau ar mes gyvename viltimi, klausė Pranciškus kreipdamasis į sekmadienio vidudienio maldos dalyvius Šv. Petro aikštėje. Kiekvienas tepasvarsto pats sau: kokia mano viltis?

Popiežius prašė susimąstyti ir apie tikėjimą ir meilę: ar tikiu Jėzaus prisikėlimo galia? Ar tikiu, kad Jėzus prisikėlė? Ar tikiu, kad jis nugalėjo nuodėmę, baimę ir mirtį? Ar leidžiuosi į bendravimą su Viešpačiu – su Jėzumi? Ar leidžiu, kad jis skatintų mane mylėti brolius ir seseris, kiekvieną dieną gyventi viltimi? Kiekvienas tepagalvoja apie tai, paragino Pranciškus kartu pakvietęs Gailestingumo sekmadienio Regina Caeoli maldos dalyvius pasikliauti Švč. M. Marijos užtarimu:

Švč. M. Marija tepadeda mums turėti kuo didesnį tikėjimą prisikėlusiu Jėzumi, kad turėtume gyvenimą ir skleistume Velykų džiaugsmą. (SAK / Vatican News)

2024 balandžio 07, 12:24

Antifona „Regina Coeli“ (arba „Regina Caeli“) yra viena iš keturių Marijos antifonų (kartu su „Alma Redemptoris Mater“, „Ave Regina Coelorum“ ir „Salve Regina“).
Popiežius Benediktas XIV 1742 m. nurodė, kad ji turi pakeisti Viešpaties Angelą Velykų laikotarpiu, tai yra nuo Velykų sekmadienio iki Sekminių, ir kad turi būti kalbama stovint, tuo pabrėžiant pergalę prieš mirtį.
Kaip ir „Viešpaties Angelas“, ji kalbama triskart per dieną: auštant rytui, vidudienį ir saulei leidžiantis, idant visa diena būtų pašvęsta Dievui ir Marijai.
Pasak tradicijos, ši antifona siekianti dešimtąjį, o gal net šeštąjį amžių, tačiau plačiai ją imta naudoti tryliktajame amžiuje, kuomet ji buvo įrašyta į pranciškonų brevijorių. Ją sudaro keturi trumpi posmai, užbaigiami „Aleliuja“. Tikintieji kreipiasi į Mariją, Dangaus Karalienę, kviesdami ją džiaugtis Kristaus prisikėlimu.
Popiežius Pranciškus 2015 m. balandžio 6 d., rytojaus diena po Velykų, „Regina Coeli“ maldos proga patarė su kokiu vidiniu nusiteikimu turime šią maldą kalbėti:
„...kreipiamės į Mariją ir raginame ją džiaugtis, nes Tasai, kurį ji nešiojo įsčiose, prisikėlė, kaip buvo žadėjęs. Ir prašome josios užtarimo. Mūsų džiaugsmas yra Marijos džiaugsmo atspindys, nes jinai savo tikėjime saugojo ir saugo viską, ką Jėzus yra nuveikęs. Tad kalbėkime šią maldą kaip vaikai, kurie yra laimingi, nes jų Motina laiminga“.

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >