Paieška

Velykų pirmadienis Šv. Petro aikštėje Velykų pirmadienis Šv. Petro aikštėje  (Vatican Media)

Popiežius Pranciškus: kai dalijamės Velykų džiaugsmu, jis auga

Balandžio 1-ąją popiežius Pranciškus vadovavo antrosios Velykų dienos vidudienio maldai „Regina Caeli“, o trumpame mąstyme kvietė tikinčiuosius įsijausti į Evangelijos moterų „didelį džiaugsmą“ ir, kaip jos, juo dalintis. „Laba diena ir linksmų Velykų!“, – sveikino jis Šv. Petro aikštėje buvusius piligrimus.

Velykų aštuondienio pirmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą pasakoja, priminė Šventasis Tėvas, kaip moterys, palikusios tuščią kapą ir apimtos didelio džiaugsmo, bėga apie tai pranešti kitiems mokiniams (žr. Mt 28, 8). Šis džiaugsmas, kylantis iš susitikimo su Prisikėlusiuoju, yra nesutramdoma emocija, skatinanti jas pasakoti tai, ką matė.

Dalijimasis džiaugsmu, pažymėjo popiežius, yra nuostabi patirtis, kurios išmokstame nuo mažens: mokykloje gavęs gerą pažymį vaikas negali sulaukti, kada galės jį parodyti tėvams, džiaugsmu dalijasi pirmąją sportinę sėkmę pasiekęs jaunuolis arba šeima, kurioje gimė vaikas. Kiekvienas pabandykime prisiminti akimirką, kuri buvo tokia džiugi, kad net sunku ją išreikšti žodžiais, bet apie kurią norėjosi iš karto visiems papasakoti.

Tokį džiaugsmą Velykų rytą patyrė moterys ir, galima sakyti, kai ką daugiau. Nes Jėzaus Prisikėlimas nėra tik nuostabi žinia ar laiminga istorijos pabaiga, bet kažkas, kas visiškai ir visiems laikams pakeičia mūsų gyvenimą. Tai gyvybės pergalė prieš mirtį, vilties pergalė prieš nusiminimą. Jėzus išsklaidė kapo tamsą ir gyvena amžinai: jis gali viską pripildyti šviesa. Su juo kiekviena diena tampa amžinosios kelionės dalimi, kiekvienas „šiandien“ gali viltis „rytojaus“, kiekviena pabaiga – naujos pradžios, kiekviena akimirka yra projektuojama už laiko ribų ir siekia amžinybės.

„Broliai, seserys, Prisikėlimo džiaugsmas nėra kažkas tolimo. Jis yra labai arti, jis yra mūsų, nes buvo mums dovanotas jau krikšto dieną“, – sakė Pranciškus.

Nuo tada ir mes, kaip Evangelijos moterys, galime sutikti Prisikėlusįjį, o jis, kaip ir joms, mums sako: „Nebijokite!“ (Mt 28, 10). Neatsisakykime Velykų džiaugsmo.

Kaip maitinti šį džiaugsmą? Taip, kaip moterys: susitikdami su Prisikėlusiuoju, kuris yra niekada neišsenkančio džiaugsmo šaltinis. Tad skubėkime ieškoti Jėzaus Eucharistijoje, jo atleidime, maldoje ir gyvoje artimo meilėje. Ir kai džiaugsmu dalijamasi, jis auga. Dalinkimės Prisikėlimo džiaugsmu!

Tegul Mergelė Marija, kuri per Velykas džiaugėsi savo Prisikėlusiu Sūnumi, padeda mums būti džiaugsmingais jo liudytojais, meldė popiežius ir pakvietė piligrimus sukalbėti „Regina Caeli“ maldą:

Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja! Melski už mus Dievą, aleliuja! Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja! Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja!

Galima priminti, kad šią maldą, pabrėžiančią Viešpaties prisikėlimą ir kviečiančią džiūgauti kartu su Mergele Marija, popiežius Pranciškus vidudienio susitikimuose kalbės iki Sekminių. Po to prasidės kitas liturginių metų laikas ir vėl bus kalbama  „Viešpaties angelo“ malda, pabrėžianti Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. (RK / Vatican News)

2024 balandžio 01, 12:05

Antifona „Regina Coeli“ (arba „Regina Caeli“) yra viena iš keturių Marijos antifonų (kartu su „Alma Redemptoris Mater“, „Ave Regina Coelorum“ ir „Salve Regina“).
Popiežius Benediktas XIV 1742 m. nurodė, kad ji turi pakeisti Viešpaties Angelą Velykų laikotarpiu, tai yra nuo Velykų sekmadienio iki Sekminių, ir kad turi būti kalbama stovint, tuo pabrėžiant pergalę prieš mirtį.
Kaip ir „Viešpaties Angelas“, ji kalbama triskart per dieną: auštant rytui, vidudienį ir saulei leidžiantis, idant visa diena būtų pašvęsta Dievui ir Marijai.
Pasak tradicijos, ši antifona siekianti dešimtąjį, o gal net šeštąjį amžių, tačiau plačiai ją imta naudoti tryliktajame amžiuje, kuomet ji buvo įrašyta į pranciškonų brevijorių. Ją sudaro keturi trumpi posmai, užbaigiami „Aleliuja“. Tikintieji kreipiasi į Mariją, Dangaus Karalienę, kviesdami ją džiaugtis Kristaus prisikėlimu.
Popiežius Pranciškus 2015 m. balandžio 6 d., rytojaus diena po Velykų, „Regina Coeli“ maldos proga patarė su kokiu vidiniu nusiteikimu turime šią maldą kalbėti:
„...kreipiamės į Mariją ir raginame ją džiaugtis, nes Tasai, kurį ji nešiojo įsčiose, prisikėlė, kaip buvo žadėjęs. Ir prašome josios užtarimo. Mūsų džiaugsmas yra Marijos džiaugsmo atspindys, nes jinai savo tikėjime saugojo ir saugo viską, ką Jėzus yra nuveikęs. Tad kalbėkime šią maldą kaip vaikai, kurie yra laimingi, nes jų Motina laiminga“.

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >